Nasze Produkty    /   Wymienniki ciepła

Wykonujemy następujące przemysłowe wymienniki ciepła:

 • Wymienniki płaszczowo-rurowe
  • z rurami prostymi i głowicą pływającą
  • U-rurowe
  • z rurami prostymi i sztywnym płaszczem
 • Podgrzewacze
 • Odgazowywacze
 • Wyparki
 • Skraplacze
 • Wytwornice pary

Połączenia rur technologicznych z dnami sitowymi wykonujemy metodą rozwalcowania, spawania automatycznego lub obiema tymi metodami łącznie.

 

Wymienniki ciepła Wymienniki ciepła Wymienniki ciepła Wymienniki ciepła
 
Wymienniki ciepła Wymienniki ciepła Wymienniki ciepła Wymienniki ciepła
 
Wymienniki ciepła Wymienniki ciepła Wymienniki ciepła Wymienniki ciepła