Wybrane Realizacje    /   Kolumna próżniowa K-5 - Instalacja DRW IV

Kolumna próżniowa K-5 - Instalacja DRW IV

Kolumna próżniowa K-5 - Instalacja DRW IV

Kolumna próżniowa K-5 - Instalacja DRW IV

Kolumna próżniowa K-5 - Instalacja DRW IV

Kolumna próżniowa K-5 - Instalacja DRW IV

Kolumna próżniowa K-5 - Instalacja DRW IV

Kolumna próżniowa K-5 - Instalacja DRW IV

Kolumna próżniowa K-5 - Instalacja DRW IV

Kolumna próżniowa K-5 - Instalacja DRW IV

Klient: FLUOR S.A. / Polska

Klient Finalny: PKN ORLEN S.A. / Polska 

Rok Wykonywania: 2015-2016

Miejsce: Płock / Polska

Zakres Prac: Prefabrykacja, dostawa i montaż kolumny próżniowej K-5 w ramach modernizacji instalacji DRW IV na terenie PKN ORLEN S.A. w Płocku, w tym: 

 • Projekt,
 • Zakup materiałów,
 • Technologie spawalnicze (WPS, WPQR),
 • Prefabrykacja,
 • Badania NDT,
 • Zatwierdzenie w UDT,
 • Transport w miejsce montażu w segmentach
 • Demontaż istniejącej kolumny,
 • Instalacja śrub kotwiących,
 • Montaż kolumny na budowie,
 • Prefabrykacja i montaż opodestowania oraz kaltki schodowej pomiędzy obiektami,
 • Prefabrykacja i montaż przynależnych systemów rurociągowych,
 • Instalacja wypełnień Sulzer’a,
 • Montaż urządzeń elektrycznych,
 • Montaż urządzeń AKPiA,
 • Przeprowadzenie prób,
 • Izolacja,
 • Asysta przy rozruchu.   

Parametry techniczne kolumny K-5:

 • Wysokość (mm):  35 000 
 • Średnica (mm): 8 000 / 5 000
 • Masa (kg): 200 000
 • Ciśnienie (MPa): FV / 0,005
 • Temperatura (oC): 410
 • Materiał kolumny: A240 TP 316L  (1.4404)