Kontakt z nami

IZOTECHNIK Sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 44E

09-411 Płock, Polska

Tel. +48 24 367 32 11

Fax +48 24 367 32 22

e-mail: info@izotechnik.com

 

IZOTECHNIK Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296103, numer NIP: 774-00-11-688, o kapitale zakładowym 4.900.000,00 zł.