Prefabrykacja kolumn oraz reboilerów

Prefabrykacja kolumn oraz reboilerów

Prefabrykacja kolumn oraz reboilerów


Termin umowy: 01.10.2019 - 10.03.2020

 1. Prefabrykacja IZOTECHNIK
  Wyparki kolumny cyrkulacyjnej (Recycle Rectifier Reboiler) E-946
  Kolumny Przedgonu (Heads Column) T-961;
  Reboilera #2 Kolumny Przedgonu (Heads Column Reboiler #2) E-963;
  Kolumny Pogonów (Tails Tower) T-967;

 2. Prefabrykacja Spomasz
  Kolumny Odpędowej #1 (Beer Stripper #1) T-507B;
  Kolumny Odpędowej #2 (Beer Stripper #2) T-516B;
  Kolumny Rektyfikacyjnej Regeneratu (Recycle Rectifier) T-944;
  Reboilera #1 Kolumny Przedgonu (Heads Column Reboiler #1) E-962;
  Reboilerów Kolumny Pogonów (Tails Tower Reboilers) E-968A,B


  Montaż wszystkich urządzeń wykonywał IZOTECHNIK

  1. Wykonanie posadowienia na fundamencie i montaż Kolumn T-507B i T516B wraz z montażem podestów i drabin oraz półek wewnętrznych w każdej kolumnie.
   Średnica 2100 wysokość 30,3m / Średnica 2100 wysokość 30,3m materiał 1.4307
   Kolumny przyjechały w całości.;
   Montaż podestów w pozycji poziomej kolumny; posadowienie na fundamencie; Montaż półek w kolumnach:. odbiór przez KATZEN
  2. Wykonanie posadowienia na fundamencie i montaż Kolumny T-944 i Reboilera E-946 wraz z montażem pomostów i drabin w kolumnie T-944.
   Średnica 1200 wysokość 22,6m materiał 1.4307;
   Kolumna przyjechała w całości.; Montaż podestów w pozycji pionowej kolumny; posadowienie na fundamencie; Montaż półek w kolumnach:. odbiór przez KATZEN
  3. Wykonanie posadowienia na fundamencie i montaż Kolumn : T-961,T-967 i Reboilerów E-962;E-963,E-968A/B wraz z montażem pomostów i drabin w kolumnach T-961,T-967.
   Średnica 2200 wysokość około 50m / Średnica 2500 wysokość około 50 m materiał 1.4307
   Dostawa kolumny w 2 segmentach;
   Scalanie kolumny w pozycji poziomej; Próba ciśnieniowa w pozycji poziomej; Transport kolumny w miejsce posadowienia; Montaż podestów po posadowieniu kolumny i to samo dla drugiej kolumny; Montaż półek w kolumnach:. odbiór przez KATZEN
Reboilery i wyparki montowalismy do kolumn T944;T967;T961