Polityka jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem Pracy IZOTECHNIK Sp. z o.o.

 

IZOTECHNIK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie produkcji urządzeń ciśnieniowych dla przemysłu rafineryjnego, spożywczego, farmacji oraz przemysłu stoczniowego na najwyższym poziomie jakościowym, respektując przepisy prawne i inne specyficzne wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy.

 

W trosce o pełną satysfakcję naszych klientów oferujemy produkty o najwyższej jakości, posiadające wysoką funkcjonalność i korzystną cenę, dbając jednocześnie o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pracowników na stanowiskach pracy.

 

NASZĄ POLITYKĘ REALIZUJEMY PODEJMUJĄC NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 

  • Ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności naszych wyrobów oraz sposobów ich wytwarzania,
  • Stały monitoring oczekiwań i wymagań naszych Klientów,
  • Rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy z dostawcami w celu polepszania jakości oferowanych wyrobów i usług,
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez odpowiedni system edukacyjny oraz szkolenia ukierunkowane na jakość, znaczenie zagadnień środowiskowych oraz zachęcające do współdziałania na rzecz satysfakcjonujących warunków pracy,
  • Stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników,
  • Podejmowanie aktywnych działań na rzecz stałego ograniczania zanieczyszczania środowiska.
 

Zarząd IZOTECHNIK Sp. z o.o. zapewnia zasoby i środki niezbędne do wdrożenia i funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zapewnia, że polityka jest zrozumiała, wdrożona, utrzymywana i zakomunikowana we wszystkich obszarach organizacji.

Ponadto Zarząd zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia efektywności i skuteczności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarzadzania. 

Powyższe działania prowadzimy w sposób zorganizowany w oparciu o standardy norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001.