Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Prosimy o kontakt z jednym z naszych biur

Siedziba

Polska

Izotechnik Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 44E
09-411 Plock
Poland

Oddziały

Republika Czeska

Izotechnik Sp. z o.o.
Odštěpný závod
Jurečkova 1812/16
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

IZOTECHNIK Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS-0000296103 o kapitale zakładowym 4 900 000,00 zł.