Klauzula informacyjna

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest IZOTECHNIK Sp. z o.o. ul. Zglenickiego 44E, 09-411 Płock, tel. +48 (24) 367 32 11 (dalej zwana Spółką).

2. Z kim można kontaktować się w sprawie danych osobowych?

W Spółce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@izotechnik.com

3. Skąd Spółka pozyskała Twoje dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą z formularzy opublikowanych na stronie izotechnik.com

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wysyłaniem wiadomości email do użytkowników serwisu izotechnik.com, którzy zapisali się na listę osób chcących otrzymywać cykliczne informacje z wykorzystaniem poczty email, tzw. newsletter. oraz osób korzystających z formularza kontaktowego zainteresowanych ofertą Spółki. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a) RODO.

5. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę?

Dane identyfikacyjne osoby, takie jak: imię, nazwisko, adres email oraz nazwa firmy, którą reprezentują.

6. Komu Spółka przekazuje dane osobowe?

Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, gdy jest to niezbędne dla realizacji zadań Spółki, (np. świadczącym usługi hostingu strony www oraz skrzynek email) po zawarciu przez Spółkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą Państwa danych jest w związku z tym dostawca usług hostingowych Spółki.

7. Jak długo Spółka przechowuje Twoje dane?

Dane przetwarzane są na podstawie zgody i będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody, lub do czasu określonego w art. 28 ust.3 lit. g) RODO

8. Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • uzyskania informacji, czy i które dane są przetwarzane,
  • poprawienia lub sprostowania danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO,
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.