Prefabrykacja i montaż rurociągów

Prefabrykacja i montaż rurociągów

Prefabrykacja i montaż rurociągów


Termin umowy: 01.05.2019 - 07.07.2020

Zakres prac

  • Wykonanie prefabrykacji i montażu rurociągów na części obiektowej: ZZU Mikołeska; ZZU Mierzęcice; ZZU Żyglin (badanie izolacji antykorozyjnej; wykopy i zasypywanie ZZU)
    Stale L485ME; L485QE; L360QE; L415QE; P420NH; L415ME; L360NE
  • Gazociąg wysokiego ciśnienie DN1000 MOP 8.4MPa od Węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów.

Standard wykonania

  • EN