Synthos

Synthos

Kolumny

Zakres prac

  • Prefabrykacja
  • Transport w całości na budowę
  • Zastosowanie rozwiązań zawierających vortex shedding

Parametry techniczne kolumn:
kolumnaŚrednica [mm]Długość [mm] Masa pustego aparatu [Kg]
T-21 3350 68650 134250
T-22 3800/3250 70200 149500
T-24 2000 59600 106000
T-31 2900 58650 99000