Terminal LNG Kollsnes II

Terminal LNG Kollsnes II

Zbiorniki magazynowe i instalacja LNG

Zakres prac


Wykonanie w formule “pod klucz” zbiornika magazynowego skroplonego gazu ziemnego LNG oraz kompletacja instalacji skraplania gazu ziemnego, w tym:
 • Projekt mechaniczny,
 • Prefabrykacja elementów zbiornika magazynowego LNG V=4000m3, systemów rurociągów oraz podparć,
 • Montaż zbiornika LNG wraz z izolacją przy użyciu szkła komórkowego oraz perlitu, pasywacją i trawieniem płaszcza zbiornika, odbiorami końcowymi oraz asystą przy rozruchu,
 • Montaż systemów rurociągów oraz podparć, w tym:
  • czyszczenie rurociągów gazowych,
  • próby ciśnieniowe,
  • próby szczelności,
  • odbiory końcowe,
  • asysta przy rozruchu systemów rurociągowych.
 • Montaż aparatów I elementów wyposażenia Wytwórni LNG (skidów, konstrukcji wsporczych i pomocniczych, kompresorów, cold-box’u, itd.),
 • Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja zimnochronna,
 • Odbiory końcowe całej instalacji i asysta przy rozruchu

Materiały

SS – 304,
SS - 316L,
CS - SA333 Gr6

Ciśnienia robocze

2 ÷ 200 bar