PMG Wierzchowice

PMG Wierzchowice

Instalacja procesowa - PMG Wierzchowice

Zakres prac

Wykonanie w formule “pod klucz” 7 Instalacji Procesowych w ramach projektu PMG Wierzchowice w Polsce, w tym:
 • Instalacja azotu (Obiekt 920),
 • Instalacja metanolu i biocydu (Obiekt 950);
 • Instalacja zatłaczania wód złożowych (Obiekt 960),  
 • Kolumna wydmuchowa (Obiekt 980),
 • Instalacja ścieków technologicznych (Obiekt 990),  
 • Instalacja odgazowania ścieków technologicznych (Obiekt 880)
 • Instalacja odgazowywania wody złożowej (Obiekt 890).

Zakres prac

 • Projekt mechaniczny aparatów I urządzeń;
 • Prefabrykacja elementów Instalacji Procesowych (zbiorników procesowych, zbiorników magazynowych, systemów rurociągów, konstrukcji wsporczych, itp.) w Płocku;
 • Montaż wszystkich 7 Instalacji na terenie budowy;
 • Dobór, zakup i montaż urządzeń AKPiA;
 • Dobór, zakup i montaż urządzeń branży elektrycznej;
 • Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne;
 • Nadanie znaku “CE”;
 • Przeprowadzenie Odbiorów Końcowych wszystkich 7 instalacji;
 • Asysta przy rozruchu.

Materiały

SS – 304,
316L,
CS – P265GH,
P275NL1,
L360NB,
L290NB

Ciśnienia robocze

2 ÷ 350 bar