Projekt Stalprodukt

Projekt Stalprodukt

Cold-Box i Skid

Zakres prac

Wykonanie kompletnego Skidu i Cold-Box’u oraz Adsorberów na potrzeby Instalacji Separacji Powietrza (ASU APSA L2C) w Bochni / Polska, w tym:
  • Wykonanie kompletnego skidu - Warm Skid – 1 szt. – wraz z obudową i ramami, rurociągami, aparatami ciśnieniowymi, pracami elektrycznymi i AKPiA)
  • Wykonanie kompletnego Cold-Box’u – 1 szt. – wraz z obudową, rurociągami procesowymi, pracami elektrycznymi i AKPiA, montażem wymienników płytowych i turbin)
  • Wykonanie 2 szt. adsorberów,
  • Prace elektryczne,
  • Wyposażenie AKPiA,
  • Badania NDT,
  • Inżynieria powierzchni,
  • Próby ciśnieniowe,
  • Testy funkcjonalne

Materiały

SS - 304L,
CS - SA 516 Gr. 70,
SA 333 Gr. 6,
SA 350 LF2

Ciśnienia robocze

45 bar