Projekt PTA

Projekt PTA

Wymienniki prętowe

Zakres prac

Wykonanie 3 szt. prętowych wymienników płaszczowo-rurowych typu BEM na Instalację Kwasu Teraftalowego PTA we Włocławku dla PKN ORLEN S.A., w tym:
 • Projekt wymienników
 • Zakup materiałów (A240 TP 304L)
 • Technologie spawalnicze (WPS, WPQR)
 • Wykonanie wymienników
 • Badania NDT
 • Zatwierdzenie w UDT
 • Dostawa na Instalację PTA
Parametry techniczne wymienników E-20224 A/B / E-20221:
 • Długość (mm):  13 000 / 11 000 
 • Średnica (mm): 820 /   1 020
 • Masa (kg):  31 200 / 35 300
 • Ciśnienie (MPa): 4,6/11,8 / 0,5/11,8
 • Temperatura (oC): 270 / 160
 • Materiał: A240 TP 304L / A240 TP 304L
 • Grubość ściany sitowej (mm): 400 / 400