Projekt Silvia I

Projekt Silvia I

Kompletacja Instalacji – Projekt Silvia I

Zakres prac

Generalne Wykonawstwo części mechanicznej (systemy rurociągów, aparatura ciśnieniowa, wyposażenie) Wytwórni Krzemionki we Włocławku na terenie ANWIL S.A., w tym:
 • Prefabrykacja systemów rurociągowych w Płocku
  • liczba calostyków – 40 000
  • masa całk. – 150 ton
  • długość całk. – 11 900 m
 • Prefabrykacja aparatów ciśnieniowych (7 szt.) oraz zbiorników magazynowych (2 szt.)
 • Montaż zbiorników magazynowych na terenie instalacji
 • Montaż zbiorników ciśnieniowych na terenie instalacji
 • Montaż systemów orurowania na terenie instalacji
 • Montaż podpór i zamocowań (ok. 40 ton)
 • Badania, próby i odbiory
 • Inżynieria powierzchni
 • Izolacja
 • Montaż wyposażenia rurociągów (zawory, zasuwy, itp.)
 • Montaż wyposażenia instalacji (pompy, aparaty ciśnieniowe, itp.) 
 • Testy funkcjonalne i asysta przy rozruchu

Materiały

CS,
SS - 304L,
316L,
Orurowanie FRP,
Orurowanie PE