Projekt Silvia I

Projekt Silvia I

Osuszacz Krzemionki – Projekt Silvia I

Zakres prac

Wykonanie w formule “pod klucz” Osuszacza Krzemionki F-64000 dla Wytwórni Krzemionki we Włocławku, w tym:
  • Prefabrykacja elementów Osuszacza Krzemionki F-64000 na terenie zakładu w Płocku
  • Transport sprefabrykowanych elementów do Włocławka
  • Montaż Osuszacza Krzemionki F-64000 na terenie budowy we Włocławku (Ø=10500mm, H=31500mm, Masa=70Ton)
  • Operacja podnoszenia osuszacza na konstrukcję wsporczą
  • Prefabrykacja i montaż orurowania łączącego (Hot Air Duct)
  • Badania i testy
  • Asysta przy rozruchu

Materiały

SS-304L,
153MA