Projekt Hydrokraking

Projekt Hydrokraking

Modernizacja Systemu Rurociągów

Zakres prac

Wymiana systemów rurociągów wysokiego ciśnienia na Instalacji Hydrokrakingu w rafinerii PKN Orlen SA w Płocku, w tym:
 • Technologie Spawalnicze (WPS, WPQR)
 • Prefabrykacja
 • Obróbka cieplna
 • Badania NDT
 • Zatwierdzenie w UDT
 • Transport w miejsce montażu
 • Demontaż starego orurowania
 • Montaż sprefabrykowanych rurociągów
 • Izolacja,
 • Przeprowadzenie prób ciśnieniowych
 • Asysta przy rozruchu instalacji

Materiały

Inconnel – Alloy 625

Ciśnienia robocze

230 Bar

Masa

60 000 kg