Projekt Bioagra

Projekt Bioagra

Kolumny i Reboilery

Zakres prac

Wykonanie, dostawa i montaż na instalacji 3 szt. Kolumn Destylacyjnych oraz 4 szt. Reboilerów dla Instalacji Produkcji Etanolu Neutralnego i Odwodnionego Bioagra SA w Goświnowicach, w tym:
 • Projekt mechaniczny
 • Zakup materiałów
 • Technologie spawalnicze (WPS, WPQR)
 • Prefabrykacja
 • Badania NDT
 • Zatwierdzenie w UDT
 • Transport w miejsce montażu (450 km)
 • Montaż na budowie
 • Montaż wypełnień kolumn
 • Przeprowadzenie prób
 • Asysta przy rozruchu   
Parametry techniczne kolumn T-905 / T-918 / T-931:
 • Długość (mm):     33 500 / 36 500 / 45 000
 • Średnica (mm):      1 500 /   1 800 /   1 500
 • Masa (kg):            34 200 / 35 700 / 45 000
 • Ciśnienie (MPa):         0,8 /      0,2 /        0,2
 • Temperatura (oC):       204 /    149 /       149
Parametry techniczne reboilerów E-906 / E-915 / E-935 / E-936:
 • Długość (mm):      5 100 / 5 206 / 5 100 / 5 100
 • Średnica (mm):     1 100 /    850 /    700 /    700
 • Masa (kg):             5 800 / 4 000 / 2 900 / 2 900
 • Ciśnienie (MPa):     1,35 /   8,62 /   1,04 /   1,04
 • Temperatura (oC):    204 /    191 /     204 /   204

Materiały

SS – 304L